- = پروازي ديگر = -

اولین وبلاگ تخصصی خلبانان نیروی هوایی - خاطرات - زندگی نامه - عکس - خلبانان شهید و مفقود الاثر - خلبانان قهرمان جنگ - تاریخ آغاز فعالیت : 6 دی 1383

خلبانان گردان ١١ شناسایی - تاکتیکی

خلبانان گردان ١١ شناسایی - تاکتیکی

خلبانان گردان ١١ شناسایی - تاکتیکی

مهرآباد ١٣۵٣

 

ایستاده ازراست به چپ :

١- شهید ... ٢- ناصر رضوانی ٣- شهید فریدون ذوالفقاری ۴- حسن شالچیان ۵- مرحوم مخاطب ۶- شهید عبدا... خواجه نوری ٧- شهید مهدی طیبی ٨- حسن شهرکی ٩- ابراهیم علی - احمد خانی

 

نشسته از راست به چپ :

١- فریبرز غنی نراد ٢- کریم عصاره ٣- مهرداد بیضایی ۴- احمد افشین ۵-جمال الدین گل محمدی ۶- مرحوم ترابی ٧- بیضاوی

 

با تشکر از تیمسار خلبان احمدخانی جهت ارسال عکس

  
نویسنده : خلبان شكاري ; ساعت ٩:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱٦