- = پروازي ديگر = -

اولین وبلاگ تخصصی خلبانان نیروی هوایی - خاطرات - زندگی نامه - عکس - خلبانان شهید و مفقود الاثر - خلبانان قهرمان جنگ - تاریخ آغاز فعالیت : 6 دی 1383

 

Vertigo  

اين بار در مورد يكي از مشكلات پرواز سخن مي رانم كه گريبان گير خيلي از خلبانان بخصوص خلبانان شكاري مي شود و بسيار خطرناك و مرگ آفرين بوده است .

  Vertigo به معني سرگيجه داشتن و عدم تعادل فيزيكي مي باشد كه بر اثر حركات سريع و چرخشهاي ناشي از پرواز ( معمولا در بين خلبانان شكاري ديده مي شود ) مايعي كه با حركتش در گوش دا خلي و برخوردش به سه حس گر تاجي - شعاعي وظيفه بر قراري حس تعادل را بر عهده دارد جابجا شده و براي زمان كوتاهي كارايي خود را از دست مي دهد .  بر اين اساس خلبان ا حساس تعادل خود را از دست ميدهد كه نكته خطر ناك اينجاست...... خلبان در اين حالت كه به گيج شدن در پرواز معروف است افق را گم كرده و قابليت هدايت هواپيما در وضعيت متعادل را ندارد . به عنوان مثال خلبان دقيقا در حا لت افقي قرار دارد -----  در حالي كه فكر ميكند در با حالت اريب  /   پرواز مي كند .اين امر در پروازهاي ارتفاع كم و شب بسيار بسيار خطرناك است چرا كه كمترين انحراف از مسير پرواز جبران نا پذ ير است . همچنين در پرواز شب كه همه جا تاريك است و ديد خلبان بسيار محدود و زمين و آسمان به يك رنگ و غير قابل تشخيص است خلبان زمين يا در يا را با آسمان ا شتباه گرفته و به حركت مرگ آور دست مي زند . اما براي جلوگيري از اين مشكل استفاده از نمايشگر افق سنج مصنوعي پيشنهاد مي شود كه جهت صحيح را نشان مي دهد و خلبان بايد به آن اعتماد كند هر چند كاريست بسيار مشكل...                               

  

In Memory of two Brave Iranian Air Force Pilots

 

استاد خلبان سرهنگ فريدون فاتح چهر

استاد خلبان سرهنگ فريدون فاتح چهر  1350  

 

سرگرد خلبان محمود امام

 سرگرد خلبان محمود امام

 

Lost Them in the Line of Duty

Busher   19 August 1979  

 Crash For Vertigo Position

  
نویسنده : خلبان شكاري ; ساعت ٤:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٢/۸