به یاد سرلشکر جاویدالاثر خلبان علی اصغر بهنیا

یوسف من پس چه شد پیراهنت     بر چه خاکی ریخت خون روشنت ؟

 به یاد سرلشکر جاویدالاثر خلبان علی اصغر بهنیا

سرلشکر جاویدالاثر خلبان علی اصغر بهنیا

وی که از خلبانان اف 5 بود  در تاریخ 12 شهریور 1366 به قصد عملیات برون مرزی از پایگاه چهارم شکاری دزفول به پرواز در آمد ولی دیگر به خانه برنگشت .

/ 1 نظر / 54 بازدید
خلیلی

سلام، چقدر با ارزش است رشادتهای بلند پروازان شهید نیروی هوائی را به نسل جدید نشان دادن. دست مریزاد و پاینده باشی...