روز وصل دوستداران ياد باد    ياد باد آن روزگاران ياد باد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ياد باد آن روزگاران ..... 

سرهنگ خلبان شهيد عباس دوران   نفر سوم ايستاده از چپ   31/4/1361 بغداد

سرگرد خلبان شهيد منصور قريشي   نفر دوم نشسته از راست    18/11/1359 ماهشهر

/ 0 نظر / 3 بازدید