خبر سلامتی سرتیپ خلبان احمد بصیریان

خوشبختانه به اطلاع می رساند اولین مرحله از جراحی سرتیپ خلبان احمد بصیریان که جراحی جهت از بین بردن سرطان ریه در ایشان بود با دعای خیر شما دوستداران قهرمانان ملی ایران با موفقیت انجام شد . به یاری پروردگار پس از بهبودی مرحله دوم که عمل جراحی کمر می باشد انجام خواهد شد .

/ 3 نظر / 25 بازدید
Roozbeh

khodara shokr khili khoshhal shodam

خلبان آرشید مطیع قوانین

آرزوی تندرستی ایشان را دارم امیدوارم که عمل دیم نیز با بهبودی پشت سر گذاشته شود خلبان پرواز آزادی آرشید مطیع قوانین سپاس از این وبلاگ خوب

زارعی

برای سلامتیشان دعامی کنم وازخدامی خواهم سلامتی برایشان برگرداندوسالهای سال زنده وسلامت باشند