# خلبانان_شهید

به یاد سرگرد خلبان شهید علیرضا دباغیان و ستوانیکم خلبان شهید مسعود سرهندی

به یاد  سرگرد خلبان شهید علیرضا دباغیان و ستوانیکم خلبان شهید مسعود سرهندی در نزدیک پایگاه ششم شکاری بوشهر به شهادت رسیدند ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 151 بازدید

خلبانان گردان 21 شکاری تبریز سال 1356

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ! عکس خلبانان گردان 21  شکاری تبریز سال 1356    ایستاده ازراستبهچپ :  1-ستوانیکمحسنناهید 2- ستواندوممنصورمحمدیآزاد (شهید ) 3- ستوانیکم محمد ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 150 بازدید