# خلبانان_مفقودالاثر

خلبانان گردان 21 شکاری تبریز سال 1356

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ! عکس خلبانان گردان 21  شکاری تبریز سال 1356    ایستاده ازراستبهچپ :  1-ستوانیکمحسنناهید 2- ستواندوممنصورمحمدیآزاد (شهید ) 3- ستوانیکم محمد ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 102 بازدید

به یاد سرلشکر جاوید الاثر خلبان ابراهیم امید بخش و سرلشکر جاوید الاثر خلبان محمد

به یاد سرلشکر جاوید الاثر خلبان ابراهیم امید بخش و سرلشکر جاوید الاثر خلبان محمد تقی حسینی       کجا خفته ای ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 22 بازدید

به یاد سرلشکر خلبان شیر علی آزادیان

  ببار ای ابر بهار                با دلم گریه کن خون ببار                             به یاد عاشقای این دیار                                            به یاد عاشق های ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 32 بازدید