# قهرمانان_نیروی_هوایی

سرتیپ خلبان جواد ورتوان

به یاد قهرمان جنگ سرتیپ خلبان جواد ورتوان خاطرات سرتیپ خلبان جواد ورتوان برگرفته از http://radvar.blogspot.com/2008/07/1361-1365.html  نوشته جناب آقای ساسان ورتوان بـدنیایی که مـردانـش عـصا از کـور ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 15 بازدید